učenika u srednje škole Kantona Sarajevo
Uputstvo za korisnika

Prijava korisnika


Izmjena korisničkih podataka


Prijava grešaka- Lični podaci

Prijava grešaka- Roditelj/Staratelj

Prijava grešaka- Ocjene važnih predmeta

Prijava grešaka- Ocjena eksterne mature

Prijava grešaka- Takmičenje


Pregled rang listi


Finaliziranje izbora škole


Za sva pitanja ili probleme vezane za rad sa sistemom, možete kontaktirati službe za podršku korisnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i službe za podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.